Doelgerichte burnout coaching

In burn-out coaching werkt u met een deskundige burn-out coach aan het overwinnen van een burn-out of het voorkomen van een aankomende burn-out.

Vaak wordt Burn-out gerelateerd aan werk. Burn-out wordt echter bijna altijd veroorzaakt door een onbalans of recente verandering op één of meer levensdomeinen.

Burn-out coaching start met een intakegesprek van ongeveer 2,5 uur. Daarin wordt met de cursist de verschillende levensdomeinen verkend. Vaak levert dit al meteen inzicht op in het ontstaan van de burn-out en het proces om de levensdomeinen te stabiliseren. Deze informatie wordt uitgewerkt in een plan van aanpak voor de cursist met een investeringsofferte. Ook starten wij direct met begeleidingsdoelen om de “geestelijke batterij” weer bij te vullen. Door aan de slag te gaan met dit energiemanagement kan de cursist zelf al het proces van burn-out omkeren. Klachten die te maken

hebben met de burn-out kunnen bij het consequent volgen van de systematiek ook snel verdwijnen.

Na acceptatie van de offerte en het plan van aanpak starten wij de burn-out coaching op. Standaard bestaat de burn-out coaching uit 20 begeleidingsuren. In hele zeldzame omstandigheden is een uitbreiding van begeleidingsuren nodig.

De begeleidingsuren worden afhankelijk van het energieniveau van de cursist ingezet. Gericht wordt op twee individuele trainingsdagen van 6 uur en twee begeleidingssessies nadien. Tussendoor spreken de cursist en de coach elkaar regelmatig telefonisch om de voortgang van de begeleidingsdoelen te bespreken.

Cursisten leren in burn-out coaching dus om hun energieniveau gericht op te bouwen. Daarnaast biedt de training inzichten in het herstellen van de balans op de levensdomeinen. Dit heeft tot gevolg dat cursisten die het traject doorlopen instrumenten krijgen aangereikt om in de toekomst te voorkomen dat een burn-out terugkeert en vooral ook om in de toekomst gelukkiger en tevreden te zijn met de inrichting van hun leven.

Soms kan het voorkomen dat er ook echte medische klachten of psychische klachten zijn. De burn-out coaching kan dan (tijdelijk) stoppen om de andere disciplines hun werk te laten doen.

Burn-out coaching is vooral een proces om inzichten op te doen en te leren om dingen te veranderen die tot de burn-out hebben geleid. Dit maakt dat cursisten altijd veel sterker uit de burn-out komen dan voorheen het geval was.

Ook hier staat onze didactische aanpak Ontdek-jezelf! centraal. De burn-out coaching geeft veel zelfinzicht en vaak gaat het om kleine veranderingen om het energielek te dichten.

Cases

  1. Een cursist heeft burn-out verschijnselen: veel piekeren en zorgen. Zelf denkt de cursist dat de overbelasting in het werk ligt. Al in de intake wordt duidelijk dat er een onbalans op verschillende levensdomeinen ligt die eigenlijk veroorzaakt worden door één gebeurtenis; de cursist is pas vader geworden. Door het vaderschap is er een verzwaring gekomen van verantwoordelijkheden zonder dat de cursist dit zelf al kan invullen. Vanuit dit inzicht wordt de cursist versterkt op het stellen van doelen in de carrière, het timemanagement met een huilende baby in huis en vooral ook met het vinden van tijd voor de relatie. Na de coaching heeft de cursist veel inzicht in het ontstaan van de balans en de mogelijkheid om deze te herstellen. De cursist benoemt opnieuw zijn rol als partner, vader en professional en heeft bovendien instrumenten om mooie dromen over de toekomst te gaan realiseren.


  2. Een cursist heeft zware burn-out verschijnselen, waarbij zelfs autorijden niet meer lukt. Al in de intake wordt duidelijk dat de disbalans veroorzaakt wordt door het doorgroeien van operationeel medewerker naar manager. De cursist heeft nog niet geleerd om de rol goed in te nemen. Dit betekent veel detail controles doen en niet op hoofdlijnen kunnen sturen. Daardoor is er veelvuldig sprake van overwerk. In de training leert de cursist om de energie op te bouwen waardoor verschijnselen snel verdwijnen. Ook leert de cursist om de rol van manager op te bouwen. Dit betekent goed timemanagement plegen, op basis van steekproeven een mening vormen en ook een keuze maken in het aanpakken van taken. De burn-out coaching heeft geholpen om het proces te begrijpen dat naar de burnout heeft geleid en ook om te leren van de punten die nodig zijn om de balans te herstellen.


  3. Een cursist heeft burn-out verschijnselen. Zijn vrouw is uitbehandeld voor een ziekte en zal waarschijnlijk gaan overlijden. In de intake blijkt dat er op verschillende levensdomeinen een onbalans is ontstaan. Onder andere is de cursist zijn eigen behoeften uit het oog verloren en is alles ondergeschikt geworden aan de ziekte in het gezin. In de coaching wordt gezocht naar het herstellen van balans. Vooral door de cursist bewust te maken van het benoemen van de eigen behoeften in het gezin, waardoor hij een betere steun is voor zijn vrouw in het proces. Na de coaching is de cursist zich ervan bewust geworden dat het steunen van het gezin begint met het in acht nemen van zichzelf. Daardoor komt er een hoop energie vrij om echt een steun te kunnen zijn. Ook is met toestemming van de cursist verkend hoe een mogelijke toekomst eruit kan zien om daarin ook de overtuigingen alvast concreet te maken en het piekeren te verminderen. 

Contact

Voor vrijblijvend advies, neem gerust contact met ons op. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur op 026 750 35 20 of stuur ons een Email.